Ještě se jednou vrátím k Petřínu.
V řadě pozoruhodností, které tam lze vidět, neslavně vyniká jedna ruina.
V mapách je zanesena jako Sala Terenna, což je zahradní pavilón známý zejména z barokní architektury (tu nejznámější znají velmi dobře návštěvníci Valdštejnské zahrady). Na Petříně si svůj pavilon nechali postavit Kinští jako součást svých zahrad až později, někdy kolem roku 1830. Naposledy tu bývala zahradní restaurace, objekt ale vyhořel (vzhledem k nedaleko stojícímu vyhořelému kostelu svatého Michala jde o jakousi zvrácenou místní tradici) a od té doby se rozpadá, zarůstá vegetací a přes rozpadající se oplocení si do něj našli cestu i příležitostní nocležníci.
Z toho, co zůstalo, je vidět, že to musela být krásná stavba. Dnes ale patří jakési realitní společnosti s jedinou jednatelkou odněkud z východního Slovenska a její osud se zdá být zpečetěn, protože prý úřady nemají žádnou pravomoc do věci zasáhnout. Myslím, že by měli.

Pár fotek tu smutnou situaci trochu přibližuje.